VWN-Ledenbijeenkomst: woensdag 4 december

Woensdagmiddag 4 december komen de leden van de vereniging Wenskaart Nederland bijeen.

Belangrijk bespreekpunt is de evaluatie van de campagne “Een Kaart blijft langer hangen” die van 30 september t/m 13 oktober jl. plaatsvond.

Tijdens die campagne kregen consumenten bij besteding van minimaal € 4,95 aan wenskaarten een premium. Deze bestond uit een gratis postzegel en een speciaal ontworpen wenskaart. Totaal zijn meer dan 120.000 consumenten blij gemaakt met een premium!
Tijdens de bijeenkomst van 4 december worden de resultaten van de campagne besproken en wordt vooruitgeblikt naar 2020.