Follow-up brainstormsessie 22 mei jl.

Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde brainstormsessie. Lees hier het verslag van die bijeenkomst. Na die bijeenkomst heeft een projectgroep e.e.a. verder uitgewerkt. De projectgroep bestond uit: Jan Willem Koch en Katinka Osinga (Hallmark), Peter Tijink (The Art Group), Stephan van den Eijnden (PostNL) en Christel Teeuwen (Primera),

Het bestuur streeft er naar een eerste consumentencampagne te beginnen rondom de start van de kerstzegelverkoop. Met PostNL wordt overlegd of en hoe daarbij een voorkeurspositie kan worden gegeven voor bij de verenging aangesloten winkelketens.

Ook wordt nader onderzocht of in aangesloten winkels inlever-punten voor gefrankeerde wenskaarten geplaatst kunnen worden.

Bureau Goud Uberconnected is gevraagd e.e.a. verder uit te werken. De kosten voor concept-ontwikkeling worden gefinancierd uit het verenigingsbudget. Ter dekking van operationele kosten zal t.z.t. een verdeelsleutel worden voorgesteld onder de partijen die aan de campagne gaan deelnemen.