Bijpraten in Stationspostgebouw

Woensdag 16 maart 2022 vond een geanimeerde bijeenkomst plaats in het Stationspostgebouw in Den Haag. Zo’n 20 belangstellenden (leden en niet-leden van de vereniging) waren te gast in het nieuwe hoofdkantoor van PostNL. Zij werden verwelkomd door Arno van Bijnen, Directeur Commercie. Hij had twee verrassingen voor de aanwezigen: een donatie van 15.000 Euro met daaraan gekoppeld de uitdaging om met ideeen te komen de “taart te vergroten” (een groei van het aantal verkochte en verstuurde wenskaarten), en een uitnodiging voor een lunch of diner als dank voor de inspanningen die (de leden van) de vereniging verrichten.

Onder leiding van voorzitter Jan Willem Koch werd gesproken over actuele ontwikkelingen. Zoals: de oorlog in Ukraine, coronapandemie, inflatie en arbeidsmarktontwikkelingen. Ten tijde van corona heeft de wenskaart het goed gedaan. De waarde van de wenskaart als overbrenger van een persoonlijke boodschap werd extra duidelijk. Ook 2021 is een goed jaar geweest voor de wenskaart. Ondanks de winkelsluitingen begin van het jaar en vanaf eind december.
De vergadering stemt in met de benoeming van Edwin Achtereekte (manager commercie bij coöperatie Primera) als bestuurslid.

Namens de werkgroep wenskaart campagne werd een presentatie gegeven over de voorgestelde campagne voor 2022. Deze zal grotendeels gelijk zijn aan die van 2021 met een aantal toegevoegde elementen. Zoals het genereren van een actieve betrokkenheid tijdens de online campagne en een google verwijzing naar dichtstbijzijnde, aan de campagne deelnemende winkels, vóór en tijdens de activatie periode (week 40 en 41). De vergadering reageerde enthousiast en stemde in met het campagnevoorstel.

Vanuit het bestuur werd voorgesteld als vereniging een bezoek te organiseren aan de beurs PG Live in London op dinsdag7 en woensdag 8 juni a.s. De komende tijd wordt geïnventariseerd of hier voldoende belangstelling voor is. Namens PostNL kregen de aanwezigen een presentatie over de consumentenwaardering van de wenskaart en over de consumentenbenadering door PostNL. Uiteraard werd afgesloten met een hapje en drankje waarbij vanaf de bovenste verdieping van het Stationspostgebouw genoten kon worden van het uitzicht over Den Haag.